Big data sijoituskohteena

Päätin kirjoittaa kahdesta itseäni kiinnostavasta aiheesta eli sijoittamisesta ja big datasta. Kiinnostuneisuuden lisäksi minua yhdistää näihin aiheisiin lähes täydellinen tietämättömyys aiheesta. Tämän takia tästäkään kirjoituksesta ei kannata etsiä ainakaan minkäänlaisia sijoitusideoita. Lähinnä yritänkin kertoa mitä big data noin yleisesti ottaen tarkoittaa ja mistä siitä voi hankkia lisätietoa. Lisäksi listaan muutamia yrityksiä, joiden menestykseen big datan tulevaisuus vaikuttaa.

Mitä Big data tarkoittaa?

Jos itse yrittäisin määritellä big dataa, niin sanoisin sillä tarkoitettavan kaiken organisaation olemassa olevan ja saatavissa olevan datan keräämistä ja hyödyntämistä liiketoiminnan tukemisessa ja kilpailuedun saavuttamisessa.

Usein big dataa luonnehditaan kolmella V-kirjaimella alkavalla sanalla eli Variety, Velocity ja Volume. Suomennettuna termeinä käytetään yleensä vaihtelevuus, vauhti ja volyymi. Tällä tarkoitetaan sitä, että datan määrä kasvaa koko ajan uskomatonta vauhtia ja läheskään kaikki data ei ole strukturoitua. Vauhdilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että myös lähes reaaliaikaista dataa pitäisi pystyä hyödyntämään.

Käytännön esimerkkejäkin big datan hyödyntämisestä löytyy lukuisia. Yksi mielestäni hyvä esimerkki big datan hyödyntämisestä on Helsingin Bussiliikenteen tapaus. Tämä kuvataan tarkemmin Talouselämässä. Lyhyesti sanottuna tässä tapauksessa big dataa hyödynnettiin muun muassa linja-autojen reittien optimoinnissa ja polttoaineen kulutuksen vähentämisessä.

Myös vähittäiskaupan kehittämisessä big datalla voi olla merkittävä rooli.

Lisäksi esimerkiksi terveydenhuolto on ala, jolla big datalla on äärettömän paljon hyödyntämismahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa, kun niin sanottu “esineiden internet” yleistyy, on helppo uskoa myös big datan merkityksen kasvavan myös tätä kautta.

Mielestäni hyvän yleiskuvan big datasta saa ilmiönä lukemalla Immo Salon kirjan Big data – tiedon vallankumous. Lisäksi suosittelen lukemaan Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen Big Data Suomessa.

Lyhyemmin aiheesta on muun muassa Suomen Kuvalehdessä tai vaikka Ylen Taustapeilissä.

Lisäksi suosittelen seuraamaan Big data –blogia.

Yhteistä kirjalle, Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksellä ja big data -blogille on kirjoittaja eli Immo Salo. Näitä lukiessa kannattaa toki huomioida Immo Salon rooli big dataan liittyvien teknologioiden erikoistuneessa konsultointi- ja asiantuntijayritys Ivoriossa.

Oma kokemus big datasta

Itse olen osallistunut muutamalle Big datan perusteet selventävälle kurssille. Lisäksi olen lukenut aiheesta paljon.

Suurin syy miksi aihe yleensä kiinnostaa minua, on omassa työssänikin alkamassa olevalla eräänlainen big data -projekti.

Lisäksi itse uskon big dataan oikeasti ilmiönä ja se on minusta äärimmäisen kiehtova. Tämä uskomus perustuu osittain siihen, että jo perinteisen web-analytiikan puolella olen huomannut kuinka helposti edes vähän dataa selvittämällä on mahdollista saada merkittäviä hyötyjä liiketoiminnan kehittämiseen.

Big data ja sijoittaminen

Itse jakaisin big datasta hyötyvät firmat kahteen luokkaan eli big dataan liittyviä palveluita ja tekniikoita myyviin toimijoihin ja big datasta hyötyviin toimijoihin.

Kuten yllä olevat muutamat esimerkit Helsingin Bussiliikenteestä ja Tescosta kertoivat, big datasta voi hyötyä käytännössä lähes mikä tahansa firma. Tämmöisten firmojen analysointiin minulla ei ole kuitenkaan minkäänlaista kompetenssia. Itse suhtaudun asiaan lähinnä siten, että jos huomaan jonkun pörssiyrityksen kertovan konkreettisesti minkälaisia suunnitelmia heillä on big datan hyödyntämiseen, seuraan tätä yritystä suurella mielenkiinnolla.

Big data palveluita myyvistä Suomalaisista toimijoista tulee melko usein esille Comptel.

Sijoittajinfossaan Comptel kertoo muun muassa seuraavaa

“Comptel aikoo yhdistää teleoperaattoreiden palveluiden automatisoinnin reaaliaikaiseen datan keräämiseen ja analysointiin. Tavoitteenamme on tämän alueen markkinajohtajuus.”

Alkuvuonna 2013 Comptel ilmoitti strategiansa päivittämisestä enemmän Big data -suuntaan.

Se miten Comptel onnistuu muuttamaan puheensa tuloiksi, on toki auki. Itse kuitenkin ostin Comptelia pienen määrän ja seuraan mielenkiinnolla miten yritys kehittyy.

Lisäksi erilaisia big data –hankkeita on todella monella ICT-alan toimijalla. Isoimmista yrityksistä esimerkiksi IBM on ollut hyvin aktiivinen big datan suhteen samoin kuin HP ja Amazon. Luonnollisesti myös Google on aktiivinen tässäkin asiassa monella tapaa jo nyt ja tulevaisuudessa.

Jos muut big data –palveluita ja tekniikoita myyvät yritykset kiinnostavat, niin USA:n pörssistä löytyy useampia yrityksiä edellä mainittujen kaikkien tuntemien yritysten lisäksi. Näitä ovat muun muassa Qlik Technologies Inc ja EMC Corporation.

Jätä kommentti

*