Osakkeiden osinkojen ja myyntivoittojen sekä rahastojen verotus

Lyhyen sijoittajaurani aikana en ollut tähän mennessä vaivautunut selvittämään osakkeisiin ja rahastoihin liittyvää verotusta. Nyt päätin kuitenkin herätä tässäkin asiassa ja selvittää yleisellä tasolla millä tavalla osake- ja rahastotuloja verotetaan.

Tähän saakka olen uskonut mahdollisten rahastojen ja osakkeiden myynnistä tulevien voittojen sekä osinkojen olevan pääomatuloa, josta maksetaan noin 30% veroja. Lisäksi olen ollut siinä käsityksessä, että rahastojen omistamisessa on jonkinlainen veroetu osakkeisiin verrattuna.

Lyhyen selvitystyön perusteella uskomukseni näyttää pitävän jopa suunnilleen paikkaansa. Rahastojen verohyöty tulee siitä, että kasvurahastot eivät maksa vuotuisia osinkoja ulos, vaan nämä lisätään rahaston pääomaan. Tämän takia voitoista ei mene veroja ennen rahasto-osuuksien myymistä.

Alle olen kirjoittanut lyhyen yhteenvedon siitä miten olen käsittänyt osakkeisiin ja rahastoihin liittyvän verotuksen lyhyen tutustumisen perusteella. Tutustumisessa olen käyttänyt lähteinä Verot.fi –sivuston ja Pörssisäätiön oppaan lisäksi eri sivustoja. Otan erittäin mielelläni kommentteja vastaan tästäkin aiheesta, jos olen vaikka käsittänyt jonkun asian väärin.

Osakkaiden myyntivoiton ja osinkojen verotus

Osakkeiden myynnistä saatavasta myyntivoitosta ja osingoista maksetaan 30 % veroja silloin kun tuloja on enintään 50 000 euroa. Tulojen mennessä rajan yli muuttuu vero 32 %:iin.

Osingot eivät ole täysin verotettavaa tuloa, vaan osingosta 85 % on verotettavaa tuloa. Viime vuonna tämä osuus oli vielä 70 %.

Kun verotettava osuus on nyt 85%, maksetaan osingosta kaikkiaan 25,5 % veroja.

Myös osakkeiden myyntivoitoista maksetaan 30 % veroja.

Rahastojen verotus

Sijoitusrahastoa valitessa kannattaa aina valita kasvurahasto. Näin rahastoista ei tarvitse maksaa veroja ennen niiden myymistä. Kun rahasto-osuudet myydään, maksetaan myyntivoitosta 30 % vero voiton ollessa alle 50 000 €. Tämän ylimenevästä voitosta maksetaan 32 % veroja.

Vähennyskelpoisuus, verovapaa osuus ja myyntitappioiden vähennyskelpoisuus

Osakkeiden ja rahastojen ostaminen ja säilyttäminen tuottavat aina jonkin verran kuluja sijoittajalle. Nämä kulut ovat vähennyskelpoisia 50 euron omavastuun ylittävältä osalta.

Jos käy niin, että menot ovat pääomatuloja suuremmat, saa 30 % ylimenevältä osasta vähentää ansiotuloista menevästä verosta alijäämähyvityksen.

Kun vuoden aikana myytyjen osakkeiden tai rahastojen myyntihinnat jäävät alle 1 000 euron, on voitto aina verovapaata. Käsittääkseni tämä menee niin, että vaikka vuoden aikana myisi aikanaan 100 eurolla hankittuja osakkeita siten, että niiden myyntihinta olisi 9 99 euroa, on voitto verovapaata. Toisin sanoen voiton määrä ei vaikuta verovapauteen silloin kun myyntihinta jää kaikkiaan alta 1 000 euron.

Osakkeiden ja rahastojen myynnistä syntyneet myyntitappiot ovat vähennyskelpoisia myynti- ja luovutusvoittojen verotuksessa. Vuonna 2010 ja sen jälkeen syntyneet myyntitappiot ovat vähennyskelpoisia myyntivoitoista syntymisvuoden ja viiden seuraavan vuoden aikana.

Tappioiden vähennyskelpoisuuden takia kannattaakin miettiä kannattaako jossain vaiheessa myydä tappiolla olevia osakkeita jo ihan vähennyskelpoisuuden takia silloin kun samaan aikaan myy myös voitollisia arvopapereita. Tässä tulee toki muistaa myös viiden vuoden vähennyskelpoisuus.

Mistä verovelvollisen pitää itse ilmoittaa verottajalle?

Vero.fi –sivuston mukaan verovelvollisen on ilmoitettava luovutusvoitot ja luovutustappiot veroilmoituksessa. Näin tulee toimia riippumatta siitä ovatko luovutusvoitot verovapaita tai luovutustappiot vähennyskelvottomia 1 000 euron rajan takia.

Itse en ole ollut vielä niin kauaa Nordnetin ja Seligsonin asiakkaana, että tietäisin ilmoitetaanko näistä suoraan verottajalle tiedot arvopaperimyynneistä.

Joka tapauksessa verovelvollinen on ilmoitusvelvollinen, ellei välittäjä ilmoita automaattisesti näitä.

Yhteenveto verotuksesta

Tässä oli siis lyhyt yhteenveto verotuksesta niin kuin olen sen itse käsittänyt lyhyen tutustumisen perusteella. Sijoittamista aloittavan kannattaa tutustua verotukseen jo ihan sen takia, että osaisi käyttää hyödyksi erilaiset vähennysmahdollisuudet.

Tässä kirjoituksessa en käsitellyt ollenkaan muun muassa hankintameno-olettamaa. Tämä on yksi asia, jonka vaikutus ja mahdollisuuden kannattaa selvittää ennen arvopapereiden myymistä.

Kommentit

 1. “Kun vuoden aikana myytyjen osakkeiden tai rahastojen myyntihinnat jäävät alle 1 000 euron, on voitto aina verovapaata. Käsittääkseni tämä menee niin, että vaikka vuoden aikana myisi aikanaan 100 eurolla hankittuja osakkeita siten, että niiden myyntihinta olisi 9 99 euroa, on voitto verovapaata. Toisin sanoen voiton määrä ei vaikuta verovapauteen silloin kun myyntihinta jää kaikkiaan alta 1 000 euron.”

  Tarkoittaako tämä sitä, jos lunastan rahastostani vaikkapa 990€:lla niin silloin ei mene veroa? Vai tuon rahaston voitto-osuus tulee olla alle 1000€?

  • Piensijoittaja says

   Terve Emmi!
   Pörssisäätion oppaassa sanotaan seuraavasti.

   “Jos vuoden aikana myytyjen arvopaperien tai muun omaisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, voitto on verovapaa riippumatta siitä, miten paljon voittoa sijoittaja on saanut. ”

   Eli tuossa puhutaan nimenomaan myyntihinnasta, ei voitosta.

Jätä kommentti

*