Mitä P/E-luku tarkoittaa?

Aikaisemmassa kirjoituksessani kirjoitin yksittäisen osakkeen valinnasta ja arvosijoittamista. Tällöin huomasin, että osakkeen valintaa varten minun pitäisi ymmärtää edes auttavalla tasolla osakkeen arvostukseen vaikuttavat tunnusluvut.

Tässä kirjoituksessa kerron mitä P/E-luku tarkoittaa.

P/E-lyhenne tulee englanninkielisestä termistä Price per Earnings. Suomennoksena termille käytetään yleisesti sanaa voittokerroin.

P/E-luku kertoo osakeyhtiön hinnan ja tuloksen suhteesta. P-kirjaimelle tarkoitetaan osakkeen hintaa ja E:llä tarkoitetaan käsittääkseni yleensä edellisen tilikauden osakekohtaista tulosta. P/E-luku saadaan siis muodostettua kun osakkeen hinta jaetaan osakekohtaisella tuloksella.

Yksi P/E-luvun avulla tehtävää vertailua hankaloittava seikka on se, että E:llä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi ennustettua tulevan tilikauden osakekohtaista tulosta.

Itse käsitän tämän siten, että eri tahoilta saatavat P/E-luvut eivät ole automaattisesti vertailukelpoisia keskenään.

Yleisesti P/E-luku käyttäytyy niin, että kasvuyhtiöillä P/E-luku on korkeampi kuin tasaista tulosta tekevillä yrityksillä. Yleisesti P/E-luvusta sanotaan, että sen avulla ei kannata vertailla ainakaan eri toimialan yrityksiä. Tämän ymmärtäisin johtuvan juuri siitä, että osa toimialoista on kohtuullisen vakiintunutta ja yritykset tekevät kohtuullisen tasaista tulosta.

Osalla toimialoista on taas enemmän kasvuyrityksiä ja tavallaan toimialan yritysten kasvu on todennäköisempää kuin toisella toimialalla.

Jos luvun haluaa yleistää hyvin karkealla tasolla, niin mitä pienempi P/E-luku on, sitä houkuttelevampi osake on. Näin suoraan asiaa ei voi kuitenkaan tulkita, koska pieni P/E-luku voi tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä on tulevaisuudessa vakavia haasteita tai ainakin markkinat uskovat näin.

Itse tulkitsen tämän luvun, että voin käyttää sitä yhtenä mittarina tulevaisuudessa kun vertailen saman toimialan yrityksiä. Luvut otan samasta lähteestä ja toivon tämä tarkoittavan sitä, että luvut ovat vertailukelpoisia keskenään.

Jätä kommentti

*